เมื่อพูดถึง ผืนนาทางภาคอีสาน ผมนึกถึง ทุ่งกุลา.. เป็นอันดับแรกสุดทุกที
เคยผ่านตา มาครั้งหนึ่งว่า ทุ่งกุลา เป็นที่ราบผืนเดียวกันมีเขตติดต่อกันหลายจังหวัด
เป็นแหล่งเพาะปลูกที่เหมาะกับ ข้าวหอมมะลิ ที่ดีที่สุดในโลก
..น่าพูมใจ.. แทนชาวอิสานมากๆครับ

แต่ก่อนมา ถึงหน้านาก็ทำนา..ยามแล้งก็มุ่งหางานทำในกรุง

แต่..ยามนี้ทุกอย่างผันแปรขนาดว่า เมืองไทยเรานี้ มีเหลือแค่ฤดูเดียว
..คือ.. ทุกเดือนเหมือนกันทั้งปี มีร้อนหนาวฝนลมแล้งชื้น..ท่วม ครบ!!
ดี ให้มันหยั่งงี้ให้ตลอดนะ..ฮึ ..ตะก่อนท่องจำเกือบแย่
ว่าเดือนนั้นถึงเดือนนี้ เป็นฤดูอะไร แต่เดี๋ยวนี้ แยกไม่ออก
เหลือฤดูมั่วๆอย่างเดียว ไม่ต้องจำอีกแล้ว..สบายไป

..สมองโล่งกว่าเดิม เยอะเลย..
ถ้าฤดูกาลตะก่อนมั่วนิ่ม เหมือนเดี๋ยวนี้ เพลงแบบนี้คงไม่มีให้ฟังแล้ว !!


(> กลับนาหาน้อง <)

[GAME]http://dc340.google.co.th/img/609296852/cabec43e/dlink__2Fdownload_2Fsu-JO7dX_3Ftsid_3D20110526-045328-879c2ef4/preview.swf[/GAME]

* นี่ก็ เป็นคนอิสาน ทั้งนักร้อง นักแต่ง ...รวมไปถึง คนเรียบเรียงเสียงประสาน ก็เคยอยู่อิสาน เช่นกัน