นกน้อยจ๋า - ชุติมา ดวงพร

[FLASH]http://dc396.google.co.th/img/611018191/92f13207/dlink__2Fdownload_2FwFPCwDGm_3Ftsid_3D20110527-103930-4609be59/preview.swf[/FLASH]

นกน้อยจ๋า - ชุติมา ดวงพร