ผมนับได้ 11 พอดี..
บ่แม่นหวยออกดอกพี่น้อง แค่นับเวลาเพลงมันขึ้นน่ะ


(> แม่เหลืองใบยอ <)


[GAME]http://dc389.google.co.th/img/611945032/ed50e765/dlink__2Fdownload_2FTgN3lu25_3Ftsid_3D20110529-054448-61cf83e/preview.swf[/GAME]

* เป็นหนึ่งในหลายเพลง ที่มาโด่งดังทางภาคกลาง.. สำหรับผม เพลงนี้เด่นสุด.