เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET '53 ข้อ 1 - 5

จากเว็บติวฟรี เป็นการเฉลยข้อสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ของปี 2553
เพื่อเป้นประโยชน์ต่อน้องๆๆ ในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET '53 ข้อ 1/40
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Wy35y_-1vIA


...........................................


เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET '53 ข้อ 2/40
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=9NIx_IbdMJ4


..........................................


เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET '53 ข้อ 3/40ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=8aDiZeYNIE4

........................................


เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET '53 ข้อ 4/40
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=E9ep7zzERac..........................................


เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET '53 ข้อ 5/40ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=wQKFnXdGqiI


.........................................