ความต้องการของคนหนึ่งคน เพียงต้องการ ความรักความห่วงใย ไม่ใช่เพียงของกำนัล เงินทอง ของล้ำค่าใดๆ เธอ...
พร้อมที่จะให้ฉันได้หรือไม่ฟังเพลงบางตอน...แล้วย้อนดูสังคม?ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=F7olawMuoWA&feature=related