สนามอารมณ์
บทเพลงที่เพราะมาก ของนักร้องคุณภาพ อรวี สัจจานนท์

ที่ทุกคนไม่ควรพลาดการฟังค่ะ
[WMA]http://supannika.webs.com/sanamarom%20oravee.wma[/WMA]