ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=En1uijbcbuM

..หนี้กรรม โดย..สุมิตร สัจจเทพ - ยุพิน แพรทอง..