โดนหลอกออกพรรษา - จินตรา พูนลาภ

[WMA]http://supannika.webs.com/Doonloukauongpansa%20Jintara.wma[/WMA]