ปรัชญาชีวิต(เฒ่ายาวรวบรวม)

1. ยิ่งสร้างตึกให้สูงมาก ๆ ก็ต้องสร้างฐานรากให้ยิ่งลึก
2. พูดสั้นพูดน้อยทำยาก พูดยาวพูดมากทำง่าย
3. เมื่อบาปหนึ่งเปิดประตู บาปอื่นก็กรูกันเข้ามา
4. งูพิษยังมีค่ากว่าเพื่อนเลว
5. ถ้านายจ้างเป็นคนมักง่าย คนรับใช้จะเกียจคร้าน(จีน)
6. จงตีเหล็กเมื่อยังร้อน สอนคนเมื่อยังเยาว์(อังกฤษ)
7. ผิดของฝ่ายอื่นเห็นง่าย ผิดของฝ่ายเราเห็นยาก
8. ปวดกายไม่แรงร้ายเท่าปวดใจ(ไซปรัส)
9. ติคนอื่นว่าชั่ว ใช่โทษของตัวจะหาย