[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/206946505/1886231c[/4SHARED]


"เพลง...หนึ่งในดวงใจ"
คุณป้าชวลี ช่วงวิทย์ ขับร้องต้นฉบับ
คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์ / ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

หากน้องได้รู้ว่าพี่รักน้อง หนักหนา
ขอฝากชีวาไม่มีคลาดคลา ห่างหาย
จะรักพี่ยิ่งกว่าผู้อื่นใด ยอดชาย
หากตัวจะตายก็ไม่คลาย รักเลย

เมื่อน้องได้รู้ว่าหนึ่งในใจ พี่นั้น
ใช่อื่นคือฉันจิตที่ผูกพัน พี่เอ๋ย
ผิดบ้างพลั้งหน่อยก็ไม่ขาดลอย จากเลย
น้องยังชื่นเชยอยู่ไม่ วางวาย

หากอาทิตย์ลับโลกโศกสลด
จะมืดหมดทุกชีวิต ยังทนได้
แต่หากน้องไม่ได้เป็นหนึ่ง ครองใจ
ทนไม่ได้จักต้องตาย ลงไปพลัน

พี่นี้มีน้องหนึ่งในดวงใจ แน่หรือ
น้องนี่จะถือพี่ดั่งตะวัน เช่นกัน
จะรักพี่ยิ่งกว่าดวงชีวัน เชื่อฉัน
น้องมีพี่นั้นที่เป็นที่หนึ่ง ครองใจ