(> ขอเพียงแค่ฝัน <)
ยอดรัก สลักใจ ขับร้อง

[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/644129506/f4c65be2[/4SHARED]

เพลงนี้ขึ้นทำเนียบ หวานปนเศร้า เต็มภาคภูมิ