...ราชินีบ้านนา...
ศิลปิน...คุณผ่องศรี วรนุช[music]http://dc223.google.co.th/img/428157351/6e9ea6e0/dlink__2Fdownload_2Fh-Cz_5FcUP_3Ftsid_3D20110615-025351-bc6595b3/preview.mp3[/music]