เกรงใจเจ้า สาวเอ้ย โหลดคึดยาก
เห็นสิปากกะย้าน เกรงใจหล่า บาดเฮ็ดงาน
ย้านเจ้านายนางมาพ้อ ย้านอ้ายก่อกวนใจ
ย้านทำลายสมาธิ ย้านรังควานอารมณ์น้อง
ย้านคนมอง ว่าน่ารำคาญฮ้าย เทียวมาซอมาจอบ
ย้านคนด่าห่าคั่น ย้านคนป้อย ปอบผี
ย้านอีหลีคือย้าน ฮักของนาง จางจืด
ย้านคนตะพืดซ้ำ หนำใจฮ้าย บาดหน่ายแหนง
ย้านยามแลงบ่เห็นหน้า คนเคยเว้าเคยจา บ่มาให้ถามข่าว
ย้านน้องมีผุบ่าว คนที่หล่อกว่าอ้าย ย้านตายถิ่ม คนบ่เห็น
ย้านกลางเว็น แดดฮ้อนฮ้อน สิเผาจูด ผิวนาง
ย้านผิวคนบางบาง สิด่างดำ ผิวไหม้
ย้านหัวใจของน้อง เจอเศรษฐี สิไหวหวั่น
ย้านเจ้าของฮู้บ่ทัน เพิ่นมาตั๋วหลอกต้ม สมใจแล้วสิลักหนี
ย้านสำปะปิ๋ย้านสำปะปิ๋ย้านสำปะปิ๋