การใช้เครือข่าย Face Book ออกแบบการเรียนการสอน




ปัจจุบันการสื่อสารของโลก สะดวกสบาย
เราสามารถออกแบบการเรียนการสอน ใน FACE BOOK ได้


และคงดีไม่ใช่น้อยที่จะนำ FACE BOOK มาใช้ให้ได้ประโยชน์


การใช้ FACE BOOK ธรรมดา อาจใช้สั่งงาน ประชุมร่วมกัน ได้ลำบาก
การเรียนการสอน คนขนาด 200 - 300 คน หรือ 50 คนขึ้นไป

ถ้าต้องเดินไปแต่ละบ้านแต่ละหลัง เวลาคงหมดไปเฉยๆๆ
เพราะบางคนก็สกัดกั้นโดยการใช้ความเป็นส่วนตัว


ทำให้ไม่สามารถส่งข่าวไปถึงได้ครบทุกคน



แต่ความเป็นตัวตนของ FACE BOOK ในเรื่องงานกลุ่ม


- เราสามารถส่งข่าว
- ส่งบทเรียน
- ถามตอบ ปัญหาหรือแก้ปัญหาร่วมกันได้
- ประชุมร่วม
- สรุปข้อมูลได้


สามารถทำได้ครบทุกคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มค่ะ
เพราะอะไรหรือ

เพราะการร่วมกลุ่มใน FACE BOOK สามารถส่งข่าวได้ตลอดเวลา
ไม่สามารถสกัดกั้นได้




ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของกระทู้นี้ เล็งเห็นประโยชน์ในการออกแบบการเรียนการสอนในสังคมออนไลน์ โดยเราสามารถ



1 สร้างใบความรู้ สร้างใบงาน ได้ โดยใช้บันทึกภายในกลุ่ม พร้อมสอบถามข้อสงสัยได้
2 ตอบปัญหาข้อสงสัย ทักทายกัน ประชุมข้อตกลงร่วมกันได้
3 ส่งข้อความแสดงความคิดเห็น ข้อเหตุผลในการโต้แย้ง และอื่นๆๆ
4 ส่งบทความ คลิปวิดีโอ ภาพ บทเพลง ในกลุ่มได้สะดวก
5 เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มใหญ่ได้คราวละมากๆๆ


สามารถนำไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้นะคะ

คราวนี้เรามาสร้างกลุ่ม ในFace Book ขึ้นมานะคะ

ใช้วิธีการดังนี้ค่ะ



1 เปิด Face Book
2 ไปที่แถบ หน้าแรก บน Face Book


เครือข่าย Face Book กับการออกแบบการเรียนการสอน



3 สังเกต คอลัมน์ ด้านซ้ายมือ จะมีป้ายสร้างกลุ่มค่ะ ให้คลิกที่ สร้างกลุ่ม

เครือข่าย Face Book กับการออกแบบการเรียนการสอน



4 ใส่ชื่อกลุ่ม ที่ช่อง ชื่อกลุ่ม และ ใส่ชื่อสมาชิก ที่ชองสมาชิก โดยนำมาจากการCOPY ชื่อนักเรียนแต่ละคนมาวาง หรือจะนำสมาชิกที่เป็นเพื่อนเรา นำเข้าไว้ก่อนก็ได้ ค่อยเพิ่มชื่อนักเรียนทีหลังนะคะ


เครือข่าย Face Book กับการออกแบบการเรียนการสอน


เครือข่าย Face Book กับการออกแบบการเรียนการสอน



5 บอกความเป็นส่วนตัวว่า เป็นกลุ่มปิด หรือกลุ่มเปิด หรือ กลุ่มลับ


เครือข่าย Face Book กับการออกแบบการเรียนการสอน


6 แล้วคลิกสร้าง จะได้กลุ่มที่ตั้งชื่อมาขึ้นมานะคะ

7 จะเห็นรายชื่อของกลุ่ม ขั้นทางคอลัมน์ ทางซ้ายมือ นะคะ


เครือข่าย Face Book กับการออกแบบการเรียนการสอน



8 เช่น ตัวอย่างกลุ่มพอเพียง ของผู้เขียนนะคะ

เครือข่าย Face Book กับการออกแบบการเรียนการสอน



9 สังเกต สามารถเพิ่มชื่อ สมาชิกในกลุ่มได้ค่ะ

เครือข่าย Face Book กับการออกแบบการเรียนการสอน


ทีนี้ พอเข้ากลุ่มแล้ว เวลาทำกิจกรรมอะไรก็ตาม
จะพบว่ามีคำเตือนจาก Face Book กรณีที่มีกิจกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นค่ะ


นอกจากนี้ยังสามารถพูดคุย เฉพาะสมาชิกในกลุ่มได้ค่ะ จากรายชื่อออนไลน์ทางด้านซ้ายมือนะคะ เป็นการพูดคุยในกลุ่มได้ทุกคนค่ะ


เครือข่าย Face Book กับการออกแบบการเรียนการสอน



ดังนั้น บทความนี้ถ้าใครนำไปใช้ในการออกแบบ การเรียนการสอน การประชุม หรืออะไรก็ได้ที่ต้องใช้งานกลุ่มจำนวนมากๆๆ สามารถทำได้ และ สะดวกรวดเร็ว





Khonsurin ผู้เขียน
15 มิถุนายน 2554


......................................................