...ปากคน...
ศิลปิน...เรวัติ พุทธินันท์

[music]http://dc244.google.co.th/img/403430335/3dd1ca52/dlink__2Fdownload_2FruAxIlLY_3Ftsid_3D20110615-184656-13482229/preview.mp3[/music]