โทรมๆแท็กซี่ - อาชา ม้าหกแสน
จากแผ่นเสียงชุดหมอลำแปลง โดยทีมงานขุนโปรโมชั่น

โทรมๆแท็กซี่ - อาชา ม้าหกแสน

[4SHARED]http://dc406.google.co.th/img/649831093/eda9e798/dlink__2Fdownload_2FnL4unG55_3Ftsid_3D20110617-064509-14d9069c/preview.swf[/4SHARED]