ปรัชญาชีวิต ( เฒ่ายาวรวบรวม )

1. เมื่อยามโกรธขึ้ง จงพยายามนึกถึงเหตุผล
2. ผู้ใหญ่ชังยังไม่ร้ายเท่าเด็กเกลียด
3. วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น
4. รักแท้จะมีแต่ให้ไม่เรียกร้องอะไร(มหาตมะ คานธี)
5. เป็นคนแก่เป็นง่าย เป็นผู้ใหญ่ป็นยาก
6. เมื่อบัณฑิตให้เหตุผล คนงานก็จะเถียง(จีน)
7. เกิดเป็นเสืออย่าขอเนื้อใครกิน
8. คันศรทองจะไร้ค่าถ้าปราศจากสาย
9. พัดด้ามเดียวไม่อาจทำให้เมฆหมอกสลายไป(ญี่ปุ่น)