บ่เป็นหยังดอกเจ้า ชีวิตเฮาเกิดมา มีเทิงตัด มีเทิงต่อ
คันมันดีจั่งต่อให้ คันมันฮ้าง กะจั่งทอน
ฮักของเฮา คงมาเถิงหว่างข่อน เจ้าจั่งม่าย หาลายหนี
ปล่อยให้ซายโศกี แซ่ทะเล ของความเศร้า
ปล่อยให้ซาย นี้เนาว์ยั้ง ขังในแอ่ง ชลนา
หยาดน้ำตานั้นเป็นเงา เซ้าบ่ายเย็นบ่มีเอื้อน
เจ้าผู้เดือนดวงหน้า ดวงดารา อยู่เทิงฟ้า หย่อนหย่อน
บุญบ่คาดได้ซ้อน ขอนอนลี้อยู่ฮู
ดูดวงจันทร์วันแรมเศร้า ฮักของเฮา คงสิเศร้าหมองหม่น
ขอให้คนผู้อ้ายเฝ้า จงเนาว์ยั้ง หว่างสวรรค์
ทิพย์อาสน์ฮ้อยซั้น ให้เจ้าอยู่ นอนเสวย เด้อนาง
นอนสะเบยหัวใจ อย่าห่วงใย ผู้เคยเว้า
เซาสาเด้อ ความนางเคยจาต้าน จาคำหวานเว้ากับพี่
ฮอดมื้อนี้ เจ้านั้นมี คู่ใหม่ซ้อน ตัดรอนให้ อ้ายเน่าใจ
บุญบ่คาดสิได้ พอเข้าบ่อน เฮียงหมอน
ขอไปนอนกลางดิน กอดฮักตาย ให้เหม็นกุ้ม
มรสุมฮักเป็นหม้าย พออยากกลั้นใจตาย ให้มันดิ้น อยู่ดั้นดั่น
ไปสาน้องขึ้นสวรรค์ วิมานม่านเมฆแก้ว อ้ายพอแล้ว น้องฮักลวง

ชีวิตฮักเศร้าของเฒ่ายาว..ชีวิตฮักเศร้าของเฒ่ายาว..ชีวิตฮักเศร้าของเฒ่ายาว..