[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/289805139/34d025ff[/4SHARED]

..ฝากใจไว้อีสาน..โดย. ยอดรัก สลักใจ..


ฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงเพื่อนหญิงคนหนึ่ง..เป็นหญิงที่ชอบร้องเพลงผู้ชายมากๆๆๆๆ

ในบ้านมหานี่ได้ข่าวว่ามีเหมือนกัน..ผู้หญิงร้องเพลงชายเป็นเสน่ห์อย่างนึงเหมือนกันนะ

...