ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=2CSKZyxP2Oc

ยายแหลม-คำตันประชันมุข :l-:l-