แสงตะเกียง
ฟังเพลงเพื่อชีวิต ที่สื่อความหมายได้อย่างดีนะคะแสงตะเกียง... จาก น้าหว่อง มงคล อุทก
[wma]http://khonsurin.webs.com/Saengtakhieng%20Mongkhol%20Utouk.wma[/wma]