- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์


....ใครคนหนึ่งเคยพูดเอาไว้ว่า..ยามเมื่อเวลาเปลี่ยนไป อายุไขเริ่มรันรอน แล้วมุมมองของความรักเราจะเปลี่ยนไป....- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์..นั่นแสดงว่า ...เวลาสามารถเปลี่ยนใจคน?..หรือเราเปลี่ยนตัวของเราเองหนอ?..หากว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้ ทำไมเราไม่เปลี่ยนใจตัวเองซะแต่เดี๋ยวนี้..ทำไมต้องรอให้มีอายุไขเพิ่มขึ้นเสียก่อน..ไม่เข้าใจสัจจะในข้อนี้เหมือนกัน..- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์

[MUSIC]http://dc265.google.co.th/img/301452964/ec81ca9c/dlink__2Fdownload_2FaH5KBZPY_3Ftsid_3D20110622-095015-175e6be6/preview.mp3[/MUSIC]
- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์- พี่รักเจ้า - วินัย พันธุรักษ์