-  ในฝัน -  ศรีไศล สุชาตวุฒิ

.... เพลงนี้โรแมนติคมากมาย ประกอบกับเสน่ห์ของเสียงคุณศรีไศลแล้ว น่าฟังมากค่ะ..ยิ่งตอนเย็นๆพลบค่ำ หรือก่อนนอน ได้อารมณ์เป็นไฉน...
-  ในฝัน -  ศรีไศล สุชาตวุฒิ

บอกใจให้ไม่คิด แต่จิตยังคะนึงถึง
คราตื่นมิตราตรึง เพราะข่มรำพึงจึงมิครวญ

ครั้นครานิทรานั้นเล่า จิตเจ้ากรรมเริ่มทำป่วน
ไฉนจึงเร้ารัญจวน แอบคร่ำครวญฝันถึง..ตลอดคืน
[MUSIC]http://dc343.google.co.th/img/127580214/395376e4/dlink__2Fdownload_2FA4IF9rUD_3Ftsid_3D20110622-102329-6d785d39/preview.mp3[/MUSIC]-  ในฝัน -  ศรีไศล สุชาตวุฒิ