ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=WyFrUWIXAdc&feature=related


...การแสดงชุด..ฟ้อนอะเมซิ่งอีสาน.. โดย. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์...