ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=ZiuIVQxijoM&feature=related

...การแสดงชุด..ฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์. โดย. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์...