ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=8maj6gI-mvU&feature=related

...การแสดงชุด..นางไห. โดย..วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์...


..เป็นตะเอามาย่าวใส่งานพาแลงบ้านมหาแท้พี่น้อง...คักๆ...