กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: การบริหารสมองเป็น 2 เท่าด้วย Brain Activation

Blogger
 1. #1
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  9,865
  บล็อก
  9

  การบริหารสมองเป็น 2 เท่าด้วย Brain Activation


  การบริหารสมอง หมายถึง การบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกลุ่มเส้นประสาท Corpus Callosum ซึ่งเชื่อมสมอง 2 ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกัน แข็งแรงและทำงานคล่องแคล่วอันจะทำให้การถ่ายโยงข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง 2 ซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพและยังช่วยให้เกิดความผ่อนคลายความตึง เครียด ทำให้สภาพจิตใจเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณ์ขันเพราะคลื่นสมอง (Brain Wave) จะลดความเร็วลงคลื่นเบต้า (Beta) เป็น อัลฟา (Alpha) ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


  1. การบริหารสมองเป็น 2 เท่าด้วย Brain Activation
  การบริหารปุ่มสมอง
  ใช้มือซ้ายวางบริเวณที่ใต้กระดูกคอและซี่โครงของกระดูกอก หรือที่เรียกว่าไหปลาร้าจะมีหลุมตื้นๆ บนผิวหนัง
  ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ คลำหาร่องหลุ่มตื้นๆ 2 ช่องนี้ซึ่งห่างกันประมาณ 1 นิ้วหรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับขนาด
  ร่างกายของแต่ะละคนที่มีขนาดไม่เท่ากัน ให้นวดบริเวณนี้ประมาณ 30 วินาที และให้เอามือขวาวางไปที่ตำแหน่งสะดือ
  ในขณะที่นวดปุ่มสมองก็ให้กวาดตามองจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้ายและจากพื้นขึ้นเพดาน
  ประโยชน์ของการบริหารปุ่มสมอง
  -เพื่อกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองให้ดีขึ้น
  -ช่วยสร้างให้ระบบการสือสารระหว่างสมอง 2 ซีกที่เกี่ยวกับการพูด การอ่าน การเขียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น


  2. การบริหารสมองเป็น 2 เท่าด้วย Brain Activation
  ปุ่มขมับ
  1.ใช้นิ้วทั้งสองข้างนวดขมับเบาๆวนเป็นวงกลม ประมาณ 30 วินาที ถึง 1 นาที
  2.กวาดตามองจากซ้ายไปขวา และจากพื้นมองขึ้นไปที่เพดาน
  ประโยชน์ของการนวดปุ่มขมับ
  -เพื่อกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนการมองเห็นให้ทำงานดีขึ้น
  -ทำให้การทำงานของสมองทั้ง 2 ซึก ทำงานสมดุลกัน


  3. การบริหารสมองเป็น 2 เท่าด้วย Brain Activation
  ปุ่มใบหู
  1.ให้นิ่วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับที่ส่วนบนสุดด้านนอกของใบหูทั้ง 2 ข้าง
  2.นวดตามริมขอบนอกของใบหูทั้ง 2 ข้างพร้อมๆกันให้นวดไล่ลงมาจนถึงติ่งหู
  เบาๆ ทำซ้ำหลายๆครั้ง ควรทำท่านี้ก่อนอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความจำและมีสมาธิมากขึ้น
  ประโยชน์ของการนวดใบหู
  -เพื่อกระตุ้นเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงสมองส่วนการได้ยินและความจำระยะสั้นให้ดีขึ้น
  -สามารถเพิ่มการรับฟังที่เป็นจังหวะได้ดีขึ้น


  4. การบริหารสมองเป็น 2 เท่าด้วย Brain Activation
  การเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Crawl)
  ท่าที่ 1 นับ 1-10
  ประโยชน์ของการบริหารท่านับ 1-10
  -เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อมือให้ประสานกัน เพื่อไม่ให้เกิดอาการนิ้วล็อค
  -เพื่อกระตุ้นสมองที่มีการสั่งการให้เกิดความสมดุลทั้งซ้าย-ขวา
  -เพื่อกระตุ้นความจำ


  5. การบริหารสมองเป็น 2 เท่าด้วย Brain Activation
  ท่าที่ 2 จีบ L
  1.ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาให้มือขวาทำท่าจีบ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือประกบกับนิ้วชี้ส่วนนิ้วอื่นๆให้เหยียดออกไป
  2.มือซ้ายให้ทำเป็นรูปตัวแอล (L) โดยให้กางนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ออกไป ส่วนนิ้วที่เหลือให้กำเอาไว้
  3.เปลี่ยนเป็นจีบด้วยมือซ้ายบ้างทำเช่นเดียวกับข้อที่ 1 ส่วนมือขวาก็ทำเป็นรูปตัวเเอล (L)เช่นเดียวกับข้อ 2
  4.ให้ทำสลับกันไปมา 10 ครั้ง
  ประโยชน์ของการบริหารท่าจีบซ้าย-ขวา
  -เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อมือให้ประสานกัน เพื่อไม่ให้เกิดอาการนิ้วล็อค
  -เพื่อกระตุ้นสมองเกี่ยวกับการสั่งการให้สมดุลย์ให้มีการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว
  -เพื่อกระตุ้นการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pui.lab; 28-06-2011 at 11:32.

 2. #2
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  9,865
  บล็อก
  9
  6.
  ท่าที่ 3 โป้ง-ก้อย
  1.ยกมือทั้งสองข้างให้มือขวาทำท่าโป้งโดยกำมือและยกหัวแม่มือขึ้นมา ส่วนมือซ้ายให้ทำท่าก้อย โดยกำมือและเหยียดนิ้วก้อยชี้ออกมา
  2.เปลี่ยนมาเป็นโป้งด้วยมือซ้ายและก้อยด้วยมือขวา
  3.ให้ทำสลับกันไปมา 10 ครั้ง
  ประโยชน์ของการบริหารท่าจีบโป้ง-ก้อย
  -เพื่อกระตุ้นการสั่งการของสมองให้สมดุลทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
  -เพื่อกระตุ้นสมองส่วนการคิดคำนวณกะระยะ
  -เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหัวไหล่เกิดการติดยึด


  7.
  ท่าที่ 4 แตะจมูก-แตะหู
  1. มือขวาไปแตะที่หูซ้าย ส่วนมือซ้ายให้ไปแตะที่จมูก (ลักษณะมือไขวักัน)
  2. เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายแตะที่หูขวา ส่วนมือขวาไปแตะที่จมูก (ลักษณะมือไขวักัน)
  ประโยชน์ของการบริหารท่า แตะจมูก-แตะหู
  - ช่วยให้มองเห็นภาพด้านซ้ายและขวาดีขึ้น


  8.
  ท่าที่ 5 แตะหู
  1. มือขวาอ้อมไปที่หูซ้าย ส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวา
  2. เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับหูซ้าย
  ประโยชน์ของการบริหารท่าโป้ง-ก้อย,แตะจมูก-แตะหู,แตะหู
  - เพื่อกระตุ้นการสั่งการของสมองให้สมดุลทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
  - เพื่อกระตุ้นสมองส่วนการคิดคำนวณกะระยะ
  - เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหัวไหล่เกิดการติดยึด

  9.
  3. การผ่อนคลาย
  ยื่นใช้มือทั้ง 2 ข้างประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูม โดยให้นิ้วทุกนิ้วสัมผัสกันเบาๆพร้อมกับหายใจเข้า-ออก ทำท่านี้ประมาณ 5-10 นาที
  ประโยชน์ของการบริหารท่าผ่อนคลาย
  - ทำให้เกิดสมาธิเป็นการเจริญสติ


  ผู้แต่ง: อ. สุพัชรา ซิ้มเจริญ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •