-  ผู้ครองรัก - อรวรรณ  วิเศษพงษ์-  ผู้ครองรัก - อรวรรณ  วิเศษพงษ์อยากให้เธอได้เข้าใจ
หากฉันเอ่ยว่า"สัญญา"ออกไป
ฉันก็หมายความตามนั้น
ดั่งเช่นคำว่า"รัก"ที่ให้กัน
มันจะอยู่ในใจฉัน..อย่างนั้นตลอดไปเธอจะเห็นในใจรักฉัน
จะไม่ยืนยันหรือย้ำมากมาย
คำพูดอาจพิสูจน์อะไรไม่ได้
แต่ต่อนี้ไป..เธอจะเห็นว่าใคร"รัก"เธอ
-  ผู้ครองรัก - อรวรรณ  วิเศษพงษ์
[MUSIC]http://dc213.google.co.th/img/306401562/130a88dd/dlink__2Fdownload_2F3NniA2nI_3Ftsid_3D20110628-110739-3965d2ee/preview.mp3[/MUSIC]-  ผู้ครองรัก - อรวรรณ  วิเศษพงษ์เธออาจไม่เข้าใจ...

และอย่าค้นหาเหตุผลใดเลยหนา

เพียงฉัน..ใช้หัวใจให้นำพา..

เรื่องในอุราจึงยากเย็น..เกินเข้าใจ
-  ผู้ครองรัก - อรวรรณ  วิเศษพงษ์