ใจลอยคอยนาง -พรศักดิ์ ส่องแสง ....

การได้รอคอยใครสักคน ก็มีความสุขมิได้น้อย โดยหวังว่าวันรอคอยคงมาถึง...



[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/609797200/bc212257[/4SHARED]