ใจลอยคอยนาง -พรศักดิ์ ส่องแสง ....

การได้รอคอยใครสักคน ก็มีความสุขมิได้น้อย โดยหวังว่าวันรอคอยคงมาถึง...[4SHARED]http://www.4shared.com/embed/609797200/bc212257[/4SHARED]