- ลืมแล้วหรือสัญญา - สาธิยา ศิลาเกษ
ใดๆ...ในโลก ล้วนเปลี่ยนแปลง
มีสิ่งใดแน่นอนในโลกนี้..
นอกจากความ"ไม่แน่นอน"..
ทุกอย่างล้วนมีเกิดขึ้น..ตั้งอยู่..แล้วคงดับไป..
ก็คงเหมือน"สัญญา"ของเธอ..
..ที่เคยให้ไว้กับฉัน..นี่กระมัง...
- ลืมแล้วหรือสัญญา - สาธิยา ศิลาเกษ

[MUSIC]http://dc378.google.co.th/img/87879858/197c9b76/dlink__2Fdownload_2FOSOSGA3M_3Ftsid_3D20110630-233406-d44e73c8/preview.mp3[/MUSIC]- ลืมแล้วหรือสัญญา - สาธิยา ศิลาเกษ
..เพลงนี้เสียงชัด เลยทำให้เพลงฟังเพราะดีกว่าทุกเพลงค่ะ
ทั้งๆที่ไปเอามาจากที่เดียวกัน เข้าใจว่าเจ้าของคนอัปเพลงคงทำไว้ได้ดี..
.เราในฐานะไปจิ๊กของเค้ามา ก็ขอยกความดีให้กับเค้าละกันนะคะ..
พักหลังๆ เกิดรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอัปเพลงขึ้นมายังไงก็ไม่ทราบ เอิ้กๆๆ..
- ลืมแล้วหรือสัญญา - สาธิยา ศิลาเกษ