... บ่อาจจิทำใจให้เสมอลึ่ม
จิให้ฉันลืมอินางบ่ได้ดอก
ฉันฮักน้องจึงต้องมาบอก
บ่ได้คึดหลอกมาต้มอินาง

บ้านเองพูดกันแบบกงกง
บ่ต้องงงหาฉันมาแอบบอ้าง
พูดกงไปกงมาฉันฮักอินาง
บ่มีกะตังค์ขอให้ฉันได้ฮักอินางเดิ้ง ...[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/683355539/6862fcd2[/4SHARED]