- ให้ -  อุมาพร บัวพึ่ง
- ให้ -  อุมาพร บัวพึ่ง
ที่รัก...
เธออาจสับสน
เพราะฉันเหมือนคนไม่ชัดเจนไม่ไหม
ขอเวลาฉัน...ให้ฉันเรียนรู้ไป
รักครั้งใหม่เป็นใครก็หวั่นทรวง- ให้ -  อุมาพร บัวพึ่งเพียงเราศรัทธาในกัน
เธอเชื่อในฉันบ้างไหม
ดั่งฉันจะคงมั่นต่อเธอ..ตลอดไป
และอยากให้ใจเราสองครองคู่กัน..นิรันดร์ไป
- ให้ -  อุมาพร บัวพึ่ง[MUSIC]http://dc396.google.co.th/img/287910801/8f2ab4fb/dlink__2Fdownload_2Fm-njfVpT_3Ftsid_3D20110704-011512-ba3b34ab/preview.mp3[/MUSIC]

- ให้ -  อุมาพร บัวพึ่ง


หญิงมีสิ่งที่หวงห่วงใย
สิ่งนั้นก็คือหัวใจเปี่ยมในรักมั่น
หัวใจใช่จะมีไว้แบ่งปัน
ถ้าใจไม่รักผูกพันจะปันใจรักอย่างไร

ฉันจึงไม่อาจขายสิ่งหวง
ถ้ารักยอมพลีทั้งปวงมอบของหวงให้
ฉันจึงต้องยอมกระเทาะเปลือกใจ
มอบสิ่งที่หวงให้ไปแต่ไม่ยอมขายแลกเงิน

ให้ทองนั้นกองท่วมฟ้า
อย่ามาล่วงล้ำกล้ำเกิน
แม้ทองมากมาย ใจฉันเมิน
แม้เงินท่วมโลกหรือจะโยกจิตคลอน

หัวใจซื่อใครซื้อไม่ขาย
ไม่รักจึงต้องหวงกายเก็บใจไว้ก่อน
แม้ปลงหทัยในรักแน่นอน
อาจให้โดยมิต้องวอน อย่าทำใจร้อนวู่วาม

ให้ทองนั้นกองท่วมฟ้า
อย่ามาล่วงล้ำกล้ำเกิน
แม้ทองมากมาย ใจฉันเมิน
แม้เงินท่วมโลกหรือจะโยกจิตคลอน

หัวใจซื่อใครซื้อไม่ขาย
ไม่รักจึงต้องหวงกายเก็บใจไว้ก่อน
แม้ปลงหทัยในรักแน่นอน
อาจให้โดยมิต้องวอน อย่าทำใจร้อนวู่วาม


- ให้ -  อุมาพร บัวพึ่ง