คุณยาย....
คุณยายคนหนึ่ง เดินหลังงุ้มงุ้ม
ตรงต้นไม้พุ่ม งุ้มงุ้มก้มมอง
หญิงสาวคนหนึ่ง คือหลานคุณยายจ้อง
ถามว่าทำไมยายส่องมอง จดจ้องพุ่มไม้ให้หาช่วยไหม คุณยายบอกกำลังหา
หญิงสาวถามว่า หาอะไรคะคุณยาย
คุณยายบอกว่า ทำเข็มตกไว้
ที่ใต้บันใด เลยมาลองหาดู
หญิงสาวถามว่า ทำไมไม่หา
ที่ใต้บันใดจ้า คุณยายบอกให้รู้
ยายหาที่นี เพราะหลานยังไม่อยู่
ยามมีสุขสู้ ไปหานอกบ้านนั่งไงเหมือนยายหาเข็ม ที่ใต้ไม้พุ่ม
หลังงองุ้มงุ้ม เพราะหลานยังได้
หาสุขในผับบาร์ ยายเลยมาหาที่นี่ไง
อาจเจอเข็มที่หายไป ตามพุ่มไม้ใบบัง


.......................................