เจดีย์สีทองที่ มองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ตอนที่เราล่องเรือกัน เจดีย์องค์นี้หลวงพ่ออุตตมะก็เป็นผู้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2525 โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาของประเทศอินเดีย ขนาด 1:1 เท่าองค์จริง และสำเร็จลงด้วยแรงงานชาวมอญที่ช่วยกันเผาอิฐมอญกว่า 260,000 ก้อนเพื่อก่อสร้างขึ้นเป็นเจดีย์ บนยอดเจดีย์พุทธคยาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา 2 องค์ ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร ซึ่งหลวงพ่ออัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา รวมทั้งบนยอดยังมีฉัตรทองคำน้ำหนัก 400 บาทประดิษฐานไว้

สังขละบุรี  “เจดีย์พุทธคยา”

สังขละบุรี  “เจดีย์พุทธคยา”

สังขละบุรี  “เจดีย์พุทธคยา”

สังขละบุรี  “เจดีย์พุทธคยา”

สังขละบุรี  “เจดีย์พุทธคยา”

สังขละบุรี  “เจดีย์พุทธคยา”

สังขละบุรี  “เจดีย์พุทธคยา”