ปรัชญาชีวิต(เฒ่ายาวรวบรวม)
1. นกสอดรู้มักถูกธนูได้ง่าย
2. เมื่อยังไม่ตายหนี้ก็ยังไม่หมด
3. เป็นหัวหมายังมีค่ากว่าหางราชสีห์(อังกฤษ)
4. วันเวลาที่ล่วงไป จะสอนให้คนฉลาดและสุขุม
5. โรคร้ายรักษาได้ ชะตาร้ายไม่อาจรักษา(จีน)
6. ถ้าพูดโดยไม่คิด จะเป็นยาพิษฆ่าผู้พูด
7. ถ้าอดทนไม่ท้อถอย สิ่งที่คอยก็จะมาถึง
8. เพื่อนดีอาจมีได้ทั้งในนรกและสวรรค์
9. ปิดทองหลังพระใช่ว่าจะไร้ค่า