-  ดีดีกันไว้ - สุกัญญา มิเกล-  ดีดีกันไว้ - สุกัญญา มิเกลชีวิตมนุษย์เราช่างสั้นนัก..เทียบกับใดๆในจักรวาลนี้..
..ไหนๆก็ได้เกิดมาบนโลกนี้แล้ว..อาจจะชาติเดียว(ใครจะไปรู้)
...ก็บอกกับตัวเองเสมอว่า..
ยิ้มไว้ให้ใบหน้าเป็นมิตรกับเพื่อนรวมโลกเสมอ...
..โกรธก็อย่าให้นาน..เก็บไว้ก็พาลตัวเองนั่นแร่ะ..
..ที่จะไม่มีความสุขเอง.....
-  ดีดีกันไว้ - สุกัญญา มิเกล[MUSIC]http://dc136.google.co.th/img/137947809/b021ab93/dlink__2Fdownload_2F0u5YZo5Q_3Ftsid_3D20110722-021912-5cac8060/preview.mp3[/MUSIC]-  ดีดีกันไว้ - สุกัญญา มิเกล
โดยส่วนตัวแล้ว...
ตัวเองคิดว่า เมื่อเราทำชีวิตเราให้รู้จักพอดี
และเมื่อเรารู้สึกมีความสุขอย่างล้นพ้นแล้ว
เมื่อนั้นเราก็อยากจะเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน

-  ดีดีกันไว้ - สุกัญญา มิเกล