พระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พุกาม
พระเจ้าบุเรงนอง ฉายา "พระเจ้าชนะสิบทิศ" ราชวงศ์ตองอู
พระเจ้าอลองพญา ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์อลองพญาเจ้าอลองพญา (Alaungpaya พระนามของพระองค์ออกสำเนียงเป็นภาษาพม่าว่า "อลองเมงตะยาจี" หรือ "อลองพะ" มีความหมายว่า "พระโพธิสัตว์"; สิงหาคม ค.ศ. 1714 — 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1760) เป็นพระมหากษัตริย์พม่าะหว่างวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1752 ถึง 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1760 รวมได้ 8 ปี 51 วัน

เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์คองบอง ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่า พระองค์กำเนิดเป็นสามัญชน โดยเป็นผู้นำหมู่บ้านแถบพม่าตอนบน สามารถรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น ปราบปรามมณีปุระ กอบกู้ล้านนาคืนจากอยุธยา

และขับชาวอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งให้การสนับสนุนราชอาณาจักรหงสาวดีฟื้นฟูของชาวมอญ พระองค์ทรงก่อตั้งเมืองย่างกุ้งในปี ค.ศ. 1755 สวรรคตจากพระอาการประชวร ระหว่างการรุกรานอาณาจักรอยุธยา

ทางพม่าถือว่า ทรงเป็นกษัตริย์พม่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 พระองค์ ประกอบด้วย 1. พระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พุกาม 2. พระเจ้าบุเรงนอง ฉายา "พระเจ้าชนะสิบทิศ" ราชวงศ์ตองอู 3. พระเจ้าอลองพญา ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์อลองพญา


พระราชประวัติ

พระเจ้าอลองพญากำเนิดเป็นสามัญชนธรรมดา นามว่า "อองไชยะ" หรือ "อองไจยะ" (Aung Zeya) ที่หมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อ "มุตโชโบ" หมู่บ้านไม่กี่ร้อยหลังคาเรือนในเขตแม่น้ำมู ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 60 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังวะ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1714

โดยถือกำเนิดในครอบครัวผู้ดี ซึ่งเคยปกครองหุบเขามูมาหลายชั่วอายุคน บิดาเป็นผู้นำหมู่บ้านมุตโชโบสืบต่อจากบรรพบุรุษ และลุง สิธาเมงยี เป็นขุนนางในเขตหุบเขามูด้วย

พระองค์ทรงอ้างว่าทรงสืบเชื้อสายมาจากผู้บังคับบัญชาทหารม้า สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 พระอนุชาของพระเจ้าโมนิงทาโด (Mohnyin Thado) ซึ่งหมายถึงว่าพระองค์สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พุกามด้วย

พระองค์มาจากครอบครัวใหญ่ และมีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดและการแต่งงานกับครอบครัวผู้ดีอื่น ๆ อีกมากในพื้นที่หุบเขานั้น ในปี ค.ศ. 1730 แต่งงานกับยุงซาน (Yun San) ลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งสองมีลูกชายหกคน และลูกสาวสามคน โดยลูกสาวคนที่สี่เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเล็ก


พระราชกรณียกิจที่สำคัญ

ปราบปรามก๊กต่าง ๆ รวมประเทศเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง เนื่องจากพม่าในยุคนั้น แผ่นดินได้แตกเป็นแคว้นเป็นเหล่า จนปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ ตั้งราชวงศ์ใหม่ และตั้งพระนามโดยให้เชื่อว่า พระองค์เป็นเสมือนพระโพธิสัตว์มาปราบยุคเข็ญ

และยังได้สถาปนาศูนย์กลางของอาณาจักรพม่าขึ้นใหม่ ที่เมืองชเวโบ ก่อนที่จะย้ายมาที่อังวะในยุคหลัง โดยมีเมืองอื่น ๆ รายล้อมเช่น อมระปุระ มณีปุระ หรือ สะกาย เป็นต้น

อีกทั้ง พระองค์ยังเป็นผู้พัฒนาเมืองย่างกุ้ง และพระราชทานชื่อเมืองนี้ ซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของพม่า ให้มีพัฒนาการขึ้นมาด้วย จากเดิมที่เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ

พระเจ้าอลองพญา สิ้นพระชนม์ระหว่างทางกลับจากการทำสงครามกับอยุธยา รัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ซึ่งก่อนจะมาสงคราม พระองค์ส่งพระราชสาสน์ถึงสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่ แจ้งเหตุสงครามครั้งนี้

โดยอ้างสิทธิของพม่าเหนืออยุธยา แต่ครั้งพระเจ้าบุเรงนอง ตามพงศาวดารไทย ระบุว่าสิ้นพระชนม์เพราะปืนใหญ่แตกที่วัดหน้าพระเมรุ แต่ทางพงศาวดารพม่าระบุว่าสิ้นพระชนม์เพราะประชวร

พระเจ้าอลองพญาทรงครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2295 ถึง พ.ศ. 2303


ขอขอบคุณ ผู้จัดการออนไลน์