หากฉันบินได้ดั่งนก
จะผกผินไปหาเธอ
หากฉันบินไปได้ดังฝัน
จะเก็บวันดีดีไว้ในใจเสมอคอยเธอ - ฟอร์เอฟเวอร์


[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/91353717/363372bd[/4SHARED]


คอยเธอ - ฟอร์เอฟเวอร์


คอยเธอ - ฟอร์เอฟเวอร์