ช่องด่านพระเจนดีย์สามองค์ เป็นลักษณะของช่องเขาธรรมชาติ เกิดจากพื้นที่ว่างระหว่างจุดบรรจบของปลายทิวเขาถนนธงชัย กับตอนต้นของทิวเขาตะนาวศรี เป็นช่องทางเดินเท้าระหว่างไทย - พม่า และเส้นทางเดินทัพของพม่า เข้ามาหลายครั้ง แต่ทุกครั้งที่พม่าเดินทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ จะตีกรุงศรีอยุธยา หรือกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ได้ ที่ตีได้คราวกรุงแตกครั้งที่ ๒ ทัพพม่าเข้ามาจากทางเหนือคือทัพมังมหานรธา และอีกทัพคือทัพของเนเมียวสีหบดี ที่เข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญนอกจากเส้นทางเดินทัพแล้ว มอญก็อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตามเส้นทางนี้
พระเจดีย์สามองค์ ป็นเจดีย์แบบมอญทรงกลมป้าน ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม เดิมเรียกว่าหินสามกอง ไม่มีหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด มามีหลักฐานเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรี และเนียงจอ ชาวกะเหรี่ยงในเขตพม่า พร้อมทั้งประชาชนทั้งสองฝ่ายช่วยกันสร้างขึ้น โดยคงรูปแบบเดิมเอาไว้
ที่พระเจดีย์สามองค์นี้ มีตลาดชายแดนขายของที่ระลึก เป็นสินค้ามาจากพม่าและจีน ที่ราคาถูกคือเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง ไม้ชิงชัน ถูกและสวยมาก แต่จะเอากลับมากรุงเทพ ฯ ไม่ทราบว่าจะโดนด่านตรวจเล่นงานเอาหรือเปล่า นอกจากนี้มีตุ๊กตาไม้ พลอย เครื่องแก้ว ผ้าทอ พรม ผ้าถุง ผ้าไหม ฯลฯ สินค้าอื่น ๆ จะแพงกว่าตลาดแม่สาย หรือจะข้ามไปตลาดพม่าสินค้าอาจจะถูกลงมาอีกหน่อย แต่แบกเอากลับมาระวังภาษีให้ดี ๆ ก็แล้วกัน ดีไม่ดีโดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่า อยากข้ามไปเที่ยว ก็อย่าไปซื้ออะไรกลับมาเป็นดีที่สุด ที่น่าซื้ออีกอย่างอยู่ฝั่งไทยคือกล้วยไม้ ที่มอญ พม่า เอามาขาย เขาตั้งแผงไว้ในแดนพม่า แต่หน้าแผงหันมาทางฝั่งไทยเรา เดินก้าวข้ามไปซื้อได้ หากข้ามไปพม่าและเอารถข้ามไปเสียค่าผ่านแดนสองฝ่าย รถคันละ ๕๐ บาท คนไม่เสีย แต่ฝั่งพม่ารถไม่เสีย คน คนละ ๒๕ บาท และข้ามไปได้ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ใกล้ ๑๗.๐๐ ดูนาฬิกาดี ๆ เวลาพม่าเร็วกว่าไทย ดูเหมือนจะ ๓๐ นาที เอารถข้ามไปแล้วน่าไปเที่ยวคือวัดเสาร้อยต้น จากชายแดนไปอีก ๓.๕ กม.เป็นวัดมอญ หลวงพ่ออุตตมะท่านสร้าง
สังขละบุรี   ด่านเจดีย์ สามองค์

สังขละบุรี   ด่านเจดีย์ สามองค์

สังขละบุรี   ด่านเจดีย์ สามองค์

สังขละบุรี   ด่านเจดีย์ สามองค์

สังขละบุรี   ด่านเจดีย์ สามองค์

สังขละบุรี   ด่านเจดีย์ สามองค์

สังขละบุรี   ด่านเจดีย์ สามองค์

สังขละบุรี   ด่านเจดีย์ สามองค์


สังขละบุรี   ด่านเจดีย์ สามองค์


สังขละบุรี   ด่านเจดีย์ สามองค์


ทัศนียภาพอาจไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรุงครับ