ฉันรักคุณคุณก็รู้ใช่ไหม
รักจากใจใช่รักเล่นหรอกหนา
รักฉันนั้นมันน้อยด้อยราคา
ไม่มีค่าเธอจึงเมินรักฉันเอยI LOVE YOU - ฟอร์เอฟเวอร์[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/91353708/bf975e6d[/4SHARED]I LOVE YOU - ฟอร์เอฟเวอร์
I LOVE YOU - ฟอร์เอฟเวอร์