หมื่นตากับเบญจเพศ (A Thing Books)


หมื่นตากับเบญจเพศ (A Thing Books)

หมื่นตากับเบญจเพศ (A Thing Books)

หมื่นตากับเบญจเพศ (A Thing Books)

หมื่นตากับเบญจเพศ (A Thing Books)

หมื่นตากับเบญจเพศ (A Thing Books)

หมื่นตากับเบญจเพศ (A Thing Books)

หมื่นตากับเบญจเพศ (A Thing Books)

หมื่นตากับเบญจเพศ (A Thing Books)

หมื่นตากับเบญจเพศ (A Thing Books)

ชื่อหนังสือ : ธรรมะศักดิ์สิทธิ์

เนื้อหาโดยย่อ :

ตั้งแต่เด็กๆ คนไทยเรามักถูกสอนให้เชื่อโดยไม่ต้องสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งจากพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่แสดงให้เด็กดูอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และคำกล่าวที่ใช้แก้ตัวความไม่รู้ของผู้ใหญ่ "ไม่เชื่ออย่าลบหลู่" เด็กๆ ทุกคนต่างก็มีแววตาสงสัยใคร่รู้ อยากรู้ อยากเห็น อยากเข้าใจ เมื่อเจอคำสอนเช่นนี้เข้าไปเลยต้องเงียบ มองตาปริบๆ สุดท้ายก็ต้องไหลรวมไปกับกระแสความเชื่อของผู้ใหญ่ในที่สุด คำถามที่ลงท้ายด้วยคำว่า "ทำไม อย่างไร เพราะอะไร" ของเด็กๆ จึงจมหายไปตามกาลเวลา เมื่อโตขึ้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่เชื่อคนง่าย งมงาย และพร้อมที่จะปลูกฝังความเชื่อนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ต่อไป ถึงเวลาหรือยัง ที่เราจะเปลี่ยนจาก "ไม่เชื่ออย่าลบหลู่" มาเป็น "ไม่เชื่อต้องศึกษา ไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้" ตามคำกล่าวของท่าน ว.วชิรเมธี ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ "ธรรมะศักดิ์สิทธิ์" ที่ได้รวบรวมผลงานเขียนของท่านจากหนังสือเล่มต่างๆ ในประเด็นเกี่ยวกับ ความเชื่อ การทำบุญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกฎแห่งกรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะให้เปลี่ยนสังคมจากความเชื่องมงาย มาใช้ปัญญาพิจารณาทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ติดตามกันได้ในเล่ม


ขอขอบคุณ FWM และข้อมูลอ้างอิงจากหมื่นตากับเบญจเพศ (A Thing Books)
Kwanduan Sukdee
Fri 7/29/2011 11:19 AM