อีกหน่อยเธอคงมีคนใหม่
อีกหน่อยเธอคงทิ้งฉันไป
อีกหน่อยฉันคงลืมเธอได้
อีกหน่อยใจฉันคงไม่มีเธออีกหน่อย - มะลิลาบราซิลเลี่ยน


[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/87421250/60a6f176[/4SHARED]


อีกหน่อย - มะลิลาบราซิลเลี่ยน


อีกหน่อย - มะลิลาบราซิลเลี่ยน