กำลังแสดงผล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5

หัวข้อ: หวานละไม...ชัยภูมิ ตอน ดวงเนตรแห่งดวงดาว

Blogger
 1. #1

  รอบยิ้มพิมใจ หวานละไม...ชัยภูมิ ตอน ดวงเนตรแห่งดวงดาว


  หมึก สิกินบ่.......หือ...เจ้้าหน้้าที่ของสถานีอนามัย มองเด็กชายที่กอดขาของยายไว้้ เหมือนเขาจะกลัวอะไรบางอย่าง ผมยาวถูกรวบไว้ด้้านหลังใบหน้าเกือบครึ่่งถููกบังไว้ด้วยผ้าปิดปาก เขาตื่่นเพราะเสีียงของเธอ มือข้างหนึ่่งถือช้อนใส่ยาทำหน้าดุๆเด็กชายตัวน้อย

  ฉีดยามันโลดหมอไม บักอันนี้ บาดแนวบ่อยากให้กินมึงคือกินดีแท้ ยายของเด็กเอ่ยสำทับ

  บ่ มันขมฮ้ายกว่าขี้เพี้ยอีก ผมบ่อยาก เด็กชายต่่อรอง

  มันบ่่ขมดอก หวานเอ้ากินชะ เดียวหมอให้วิตามินซีถุงหนึ่ง สิได้เซ่าไข้คันบ่่กิน หมอสิิฉีดยาเด้ ผู้เป็นหมอต่อรองบ้้าง ใช่แล้วเธอนั่นเอง นทีคิดเขาจำเธอที่อยู่บนเวทีเมื่่อคืน แล้้วก็....เขาเจ็บแปลบที่หัว ลุงสีที่นั่งหลับพิงกับร่างป้านุ่่มภรรยาอยู่่บนเก้้าอี้ตััวเล็กๆ ที่่ไม่พอที่่จะนั่งด้วยซ้ำ

  ทำำให้้ลููกชายต้องนอนที่พื้้นอย่างน่าเวทนาเขารู้สึกสงสารครอบครัวนี้จนจับใจ

  เก่งหลาย เก่งจังซี้หมอให้้เป็นกำนันเลย บักหล่า เธอพูดหลังจากเกลี้ยกล่อมคนไข้ตัวน้อยสำเร็จ

  จังใดกะบ่ได้เป็็นดอกกำนัน ย้าน อ้ายจ้อนเผิ่นตีแข่ว เด็กชายพูดพลางยิ้ม ดวงตาคู่นั้้นมีแววไม่สบายใจก่อน ที่เธอจะหันมามองเขาที่่เพิ่งจะยันตัวเองลุกจากเตียง

  ตื่นแล้วเหรอค่ะ เธอพูดภาษาอัังกฤษสำเนียงใช้้ได้ทีเดียวก่่อนจะยื่่นถุงยาให้้ยายของเด็กชาย

  เ็จ็บไหมค่ะ แผลลึกมาก บ่ายๆจะพาไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลนะคะ เจ็บตรงไหนคะ

  อ้้อ..ตรงนี้้ครัับ เสียงนั้นทำำให้ป้านุ่มกับลุุงสีตื่่นขึ้นมาพอดี เธอปราดเเข้ามาจับแขนของนที

  เจ็บหลายบ่ ลูก หือ เฮ็ดจังใด๋ให้มันเอาขวดจูบหัวหื้อ เธอดึงร่างของชายหนุ่่มมากอดด้้วยแรงที่เธอมีทั้งหมด ลุุงสีอยู่่ใกล้้ๆส่ายหน้้าด้วยความระอาใจก่่อนและอดที่จะพูดเหน็บเมียรักไม่่ได้

  เจ้ามีีผััวเป็นฝรั่งตะตอนใดเฒ่า หุย ...ย้านมันหันใจออกบ่นี่ เ็จ็บมากไหมหืือ ก่อนที่จะเปลี่ยนโหมดมาพูดไทยกับเขา

  มันหนักๆหัวครัับ ใครตีหััวผมลุงรู้ไหม

  บักจ้้อน ลูกกำนันหมาน มันอยู่บ้านพ่่อมันแล้ว

  เดี๋ยว ขอเบิ่งแผลจัักคาวก่อนป้้า หมอสาวตัดบทมือเรียวยาวจับที่่แผลเพียงแต่เบามือ กลิ่นหอมอ่อนๆมาจากตััวเธอ เธอชะโงกหน้ามามองเขาจังๆ มันทำให้เขาสะดุ้งแแทบจะตกเตียง

  คุณมองเห็นฉันไหม เธอพูดก่อนจะมองมาที่เขาราวกับจะรอคอยคำำตอบ

  เห็็น..สิ...ครับ ดวงตาคู่นั้นกลมโต ขนตายาวงอน

  ปล่่าวค่่ะ อืม....หมายถึงว่่ามีภาพซ้้อนไหมบางทีีสมองส่วนที่รับรู้การมองเห็นอาจจะกระทบกระเทือนก็ได้ แต่เดี๋ยวจะพาไปเอกซ์เรยอีกรอบนะคะ เธอพูด


  ชัด...สิครับเขาพูด เธอยิ้มให้เขาก่อนถอดผ้าปิดปากออก พลางถอนหายใจเบาๆ ใบหน้านั้นดูอ่อนเยาว์เหงื่อเม็ดเล็กๆผุดพราวที่ใบหน้าเพราะอะไรนะที่ทำให้เขามาอยู่ทีนี่ หรือเพราะเธอ มันช่างไม่ยุติธรรมกับเขาเลย เขาแค่เดิินทางผ่่านมา แต่เขาได้รับของขวัญที่ไม่ต้องการ อามรณ์ของผู้ชายไทยนี่มันช่างรุนแรงอะไรอย่่างนี้นะ ป้านุ่มปลุกหลอดให้ตื่นเพราะนอนขวางทางเดินมานานแล้ว เสียงฝีเท้าหนัักๆเดินขึ้นบันไดมาชายสองคน คนหนึ่่งเป็นคนที่เขาเคยเห็นดวงตาคู่นั้้น คงใช่สินะ เธอคงมีเจ้าของแล้้ว เขาควรรีบจากไปซะเพราะป่่วยการที่สานต่อกับดอกไม้ที่อยู่ในมือคนอื่น อีกคนท่าทางจะสูงวัยกว่าเขามีหนวดยาวโง้งเข้าหากัน ทั้งสองเดินเข้ามาหาเขาทีี่เตียง เจ้าตัวต้นเหตุทำสีหน้าไม่ยินดียินร้ายอะไร
  ไค่แน่่บ่ บักหล่า เดี๋ยวสิพาไปโรงบาลตรวจเด้อ บักจ้อนมึงมานี่ บัก....(ขออภัยคำนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ) คั่วตับมึง กำนันสมานพูดพลางเอามือดึงหูลูกชายอย่างแรงจนเขาทำหน้าเหยเกยด้วยความเจ็บปวด
  เจ็บเด้ออีพ่อ ถ้าหูข่อยหลุุดเจ้าสิมานั่งไห้บ่ได้เด้ ข้อยลููกชายเดียวเด้ จ้อนพูดเอามือถูหูไปมาด้วยความเจ็็บปวด
  กูบ่เอามึงไปโพดคือแมวกะดีปานได หาเรื่องใส่หัวพ่อมึึงสุุมื้อเอาโลด บักลูกบังเกิดเกล้า เสียงนั้นเริ่มดังจนหญิงสาวต้องเข้ามาปราม หลอดหนีไปหลบหลังแม่ไว้ท่่าทางหวาดกลััวแต่ป้านุ่มส่งรังสีอาฆาตมาที่จ้อน
  เหลียวเบิ่งหยังอาบ่เคยเห็นไผ่ พงศธรติ เหลียวเบิ่งปานมีข้าวแห้งติดหน้าผากเนาะ
  กูเห็นแต่ ปุ๊ ระเบิดขวดว่่ะจ้อน ป้านุ่มพูดต่ออย่างร้้อนแรง จ้อนได้แต่ทำปากขมุบขมิบ ส่งสายตาอาฆาตมาที่หลอดและนทีแทน
  ลุงขอโทษหลายๆเด้อ ค่าหมอลุุงสิออกให้้ดอก บักจ้อนมึงขอโทษเป็นบ่
  ไม่เป็นไรครับ นทีพูดทั้งๆที่ใจเขาอยากถามต่อนักว่า ทำไมจึึงทำร้ายเขา แต่ช่างเถอะ เขาสลัดความคิดออกจากหัว ดวงตารู้สึกพร่ามัวชั่่วขณะ
  เป็นอะไรค่ะ เธอจับมือของเขาแปลกมันอบอุ่นวาบเข้าหัวใจแต่่จ้อนก็มาแกะออกเกือบจะทัันที
  อ้ายจ้อน หนีไกลๆเลย
  ไม จับมือมันเฮ็ดหยัง อ้ายเคียดเด้
  ไมเป็นหมอเด้ ออกหนีเลยอย่่ากวนในเวลางาน เธอพูดก่อนจะสะบัดมือจ้อนออก กำนันสมานมาดูอยู่่ข้างก่อนดึงตััวลูกชายออกมา
  ลุงหมานพาเผิ่นไปหาหมอใหญ่อยู่โรงบาลเถาะ ช้าำไปไมบ่ค่่อยแน่ใจ
  ได้ บักจ้้อนมึงไปขับรถ ไมสิไปนำบ่
  ไปจ้า เดี๋ยวไมโทรบอกพ่อกับแม่ก่อน เธอพูดก่อนเลี่่ยงไปโทรศัพท์ที่ห้องพัก
  อยากไปนำกำนันเทิ่่ง ย้านรถบ่พอนั่ง มื้อนี้คือสิิบ่ได้ไปดอก ภูกระดึงไปหาหมอสะก่อนเนาะ ลูก ป้้านุ่มพูด นทีีใจหายวาบเขาต้องไปทำงานนี่ถ้ายังขืนเป็นอย่างนี้มัันเสี่่ยงมากกับการถูกไล่ออก
  ผมจะไปภูกระดึงครับผมต้องไปทำำงานที่นั่น ไม่ต้องตรวจหรอกครับผมคงไม่เป็นอะไรมาก
  บ่ได้ดอกไปตรวจก่อนหล่า บ่เป็นหยังแล้วค่่อยไป ลุงสีเอ่ย
  นทีมองหน้าหญิงสาวเธอเข้ามาเก็บของบางอย่าง ดวงตานั้นทอแสงประกายความอาทร ก่อนจะพูดเป็นภาษาอัังกฤษกับเขา
  ไปเถอะค่ะ ฉันจะได้สบายใจว่าคุณไม่เป็็นอะไร อย่าทำให้ฉันทุกข์์ใจเพราะคุณเจ็บปวดเลยค่ะ ฉันเป็นตัวต้นเหตุ
  ไม่นะครับ เอ่อคุุณไม่ได้ เอ่อ ขอโทษนะครับคุณชื่ออะไร
  หวานละไมค่ะ คุณเรียกฉันว่าไมก็ได้ค่ะ เธอยิ้มให้เขาหน้้าอกข้างซ้ายมันกระตุกอีกแล้ว
  .......................
  หวานละไมและคณะพาเขาไปเอกซเรย์สมอง เขาเคยมีความรักแต่เขาก็ไม่่เคยรู้สึกอย่่างนี้กัับใคร แม้ในจิตใต้้สำนึกจะเฝ้าบอกว่่าเธอมีีเจ้าของแล้ว(นั่นไงยืนตาเขียวอยู่นั่น) เขาก็ไม่อาจจะละสายจากเธอได้ ดวงเนตรแห่งดวงดาว ตาของเธอสวยจริงๆแม้ยามโกรธก็ดูน่ารัก ยิ่งเวลาเธอยิ้มโลกสดใสขึ้นทันตา
  ไม่เป็นไรหรอกนะ กินยาตามหมอสั่งพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีเองแหละ รายที่เท่าไหร่แล้วจ้้อน คราวนี้เล่นฝรั่งเลยนะ หมอพูดจ้อนได้แต่ยิ้มแก้เก้อที่่เขายังไม่ได้คำำขอโทษจากชายคนนี้เลย ป้านุ่มเดินจูงแขนไปกับเขาทิ้้งให้หลอดและะลุงสีีบ่นอุบอิิบไปตลอดทาง
  จนกระทั่งอยู่ในรถแล้ว นทีเอ่ยปากบอกทุกคน
  ช่่วยไปส่่งผมที่บ.ข.สหน่อยครับ ผมมีงานต้องทำ ช้ากว่านี้คงแย่
  สิิไปได้จัังใด๋ หมอใหญ่่บอกให้้พักผ่อนหลาย ๆไปมื้อใหม่บ่ได้รึ ลุงสีพูด(สาบานได้ข้้างหน้าคนขัับเขาเห็นจ้้อนลอบยิ้ม...ให้ตายเถอะ)
  ผมมีงานครัับถ้าเสร็จงานแล้วผมจะกลัับมา หวานละไมมองหน้้าเขาเพีียงครู่ดวงตาคู่งามเหมือนจะบอกอะไรบางอย่่างแก่เขา
  แผลยัังไม่หายดีเลยค่ะ งานเร่งหรือคะ
  ครับ ดูเหมือนจ้้อนจะรีีบขัับรถเลี้ยวเข้าไปใน บ.ข.ส เร็วกว่่าปกติ หลอดส่งกระเป๋าและกล้องถ่ายรูปเขา ป้านุ่มมากอดเขาแน่นส่วนลุงสีมาตบบ่่าเขาเบาๆ
  มาอีกเด้ออ้้ายที สิพาไปเที่ยว หลอดพูดรถมาจอดที่ชานชาลา ก่อนจะขึ้นรถเขาวิ่งปราดมาหาเธอ
  ไมครับ ผมยังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกัับที่นี่ ไม่รู้ว่าทำไมถึงห้้ามใส่รองเท้าเข้าไปในวัด ทำไมงานฉลองพระธาตุใส่กางเกงไม่ได้ มีีหลายเรื่่องจริงๆที่ผมไม่รู้

  ถ้าผมกลับมาที่่นี่่คุณช่วยอธิบายในสิ่่งผมไม่รู้ได้ไหมครับ
  นทีีพูดก่อนจะขึ้นรถ

  หนองส่องแมวยินดีต้อนรัับค่ะ หวานละไมพูดพลางยิ้มให้เขา ใจของเขารู้สึกลิงโลด เขาไม่แคร์เลยว่าจ้อนจะส่งสายตาิอาฆาตมาที่เขากี่กิโลวัตด์
  เขาจะจำภาพเธอไว้ในหัวใจ
  หวานละไม ดวงเนตรแห่งดวงดาว
  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=yeTQpG9rpF8


  ขอบคุณที่เข้ามาอ่่านค่ะ จากหัวใจจริงๆค่ะ:*-:*-:*-:*-:*-:*-
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สาวชัยภูมิ ลูกพ่อขุน; 01-08-2011 at 15:36.

 2. #2
  อ่านไปฟังเพลงไป ได้บรรยากาสหากาแฟมาจิกด้วยนะจะให้ดียกคอมไปนั่งใต้ร่มไม้ละก็สุดยอด ิอิอิ

 3. #3
  สร้างบรรยากาศให้พี่่น้องบ้้านมหามีีความสุขค่่ะพี่นิ ขอบคุณนะคะ

 4. #4
  พ่อครัวแม่ครัวบ้านมหา สัญลักษณ์ของ สาวบ้านแต้
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  กระทู้
  1,055
  บล็อก
  28
  พี่นิๆๆๆจ๋า
  นางเอกเป็นคนชัยภูมิ พระเอกเป็นคนเลย จ้า
  อ่านไปก็เพลินเลย ไม่อยากให้จบตอนกำลังเพลินเชียว อิอิอิ

 5. #5
  เดี๋ยวสิรีบปั่นเร็วๆนะคะ ขอบคุณที่ติดตามเด้อจ้า

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •