กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: เรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพ 1

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197

  เรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพ 1  เรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพ 1
  ก่อนเรียนรู้มาทำความรู้จักกับเรื่องราวของธาตุอาหรในดินก่อนค่ะ  ธาตุอาหารที่จะเป็นสำหรับพืช


  สารอาหารสำหรับพืช หมายถึง สารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของพืช ซึ่งสามารถถูกจัดได้จากเกณฑ์คือ


  (1) ถ้าเกิดพืชขาดสารอาหารนี้แล้ว ทำให้พืชไม่สามารถวงจรชีวิตได้ตากปกติ หรือ

  (2) สารนั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืชหรือส่วนประกอบของสารตัวกลางในกระบวนการสร้างและสลาย (metabolite)

  สารอาหรที่จำเป็นสำหรับพืช สามารถแบ่งตามปริมาณที่ปรากฏในเนื้อเยื่อพืช ได้เป็น


  1 สารอาหารหลัก (primary macronutrients) ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และ โปแตสเซียม (K)

  2 สารอาหารรอง (secondary macronutrients) ได้แก่ แคลเซียม (Ca), กำมะถัน (S), แมกนีเซียม (Mg), และ ซิลิคอน (Si)


  3 จุลสารอาหาร (micronutrients) ได้แก่ โบรอน (B), คลอรีน (Cl), แมงกานีส (Mn), เหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn), ทองแดง (Cu), โมลิบดีนัม (Mo), นิเกิล (Ni), เซเลเนียม (Se), และ โซเดียม (Na)


  สารอาหารหลัก (macronutrients) คือสารอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมาก หรือว่าเป็นสารที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชในปริมาณมาก (0.2% ถึง 4% โดยน้ำหนักแห้ง) จุลสารอาหาร คือสารที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชในปริมาณไม่มาก และวัดเป็นหน่วย ppm โดยมีปริมาณอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5 ถึง 200 ppm หรือ น้อยกว่า 0.02% โดยน้ำหนักแห้ง


  พืชสามารถรับสารอาหารทางดินได้โดยการแลกเปลี่ยนประจุ โดยที่รากฝอยจะปล่อยประจุไฮโดรเจน (H+) ลงไปในดิน และประจุไฮโดรเจนนี้จะไปแทนที่ไอออนประจุบวกที่อยู่ในดิน (ซึ่งเป็นประจุลบ) จึงทำให้สารอาหารที่อยู่ในรูปประจุบวกสามารถถูกรากดูดซึมเข้าไปได้  เรื่องของสารอาหารพืชเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก ส่วนหนึ่งเนื่องมากจาก ความหลากหลายของชนิดและพันธุ์พืช อีกส่วนหนึ่งเนื่องจากปริมาณสารอาหารที่พืชต้องการเป็นเรื่องละเอียดอ่อน กล่าวคือ พืชต้องการสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอและไม่มากเกินไป ถ้าเมื่อพืชได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ จะเกิดอาการขาดสารอาหาร แต่ถ้าได้รับมากเกินไปสารอาหารนั้นก็จะเป็นพิษต่อพืชได้ นอกจากนั้นการขาดสารอาหารบางตัว อาจแสดงผลเหมือนกับการเป็นพิษของการได้รับสารอาหารอีกตัวมากเกินไป การที่พืชได้รับสารอาหารบางตัวมากไปก็ส่งผลทำให้พืชขาดธาตุอาหารตัวอื่นได้ และการได้รับธาตุอาหารบางตัวน้อยไปก็อาจส่งผลต่อการดูดซึมของสารอาหารตัวอื่นได้เช่นกรณีของการที่พืชขาด SO2-3 ทำให้การดูดซึม NO-3 ทำได้ไม่ดี หรือ การที่ NH+4 มีอิทธิพลกับการดูดซึมของ K+


  สารอาหารแต่ละชนิดของพืช พืชต้องการในปริมาณที่พอเหมาะหากน้อยไปจะแสดงอาการขาดสารอาหาร หรือ หากได้รับมากเกินไปก็จะเป็นพิษกับพืชได้  กระบวนการที่สำคัญในการดูดซึมสารอาหารของพืช  พืชสามารถรับสารอาหารที่จำเป็นได้จาก  ดิน

  จะสามารถ ผ่านทางราก ส่วนใหญ่

  ใบ

  จะได้สาร คาร์บอน กับ ออกซิเจน ซึ่งอยู่ในอากาศโดยผ่านทางใบ  หน้าที่ของสารอาหาร
  สารอาหารแต่ละตัวมีหน้าที่ต่างๆกัน
  สารอาหารหลักของพืช


  คาร์บอน

  คาร์บอนทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช เช่น แป้ง และ เซลลูโลส. พืชได้รับคาร์บอนมากจากการสังเคราะห์แสงโดยรับ คาร์บอนไดออกไซด์มาจากอากาศ และส่วนหนึ่งก็ถูกแปลงเป็นคาร์โบไฮเดรตสำหรับสะสมพลังงาน  ไฮโดรเจน

  ไฮโดรเจนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างน้ำตาลและการเติบโตของพืช. พืชได้รับไฮโดรเจนส่วนใหญ่จากน้ำ  ออกซิเจน

  ออกซิเจนเป็นส่วนสำคัญสำหรับกระบวนการหายใจ. กระบวนการหายใจ สร้างสารให้พลังงาน ATP จากการใช้น้ำตาลที่ได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์แสง

  พืชสร้างออกซิเจนขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะสร้างน้ำตาล แต่พืชก็ใช้ออกซิเจนในการกระบวนการหายใจเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลเป็น ATP  ฟอสฟอรัส

  ฟอสฟอรัสเป็นส่วนสำคัญในระบบพลังงานของพืช เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ ATP.
  การขาดฟอสฟอรัสในพืช จะแสดงให้เห็นจาก การที่ใบพืชมีสีเขียวเข้มจัด ถ้าขาดรุนแรงใบจะผิดรูปร่างและแสดงอาการตายเฉพาะส่วน  โปแตสเซียม

  โปแตสเซียมมีบทบาทในการควบคุมการเปิดปิดของรูใบสโตมา (Stoma) ดังนั้นโพแตสเซียมจึงช่วยลดการคายน้ำจากใบและเพิ่มความต้านทานสภาพแล้ง-สภาพร้อน-สภาพหนาวให้กับพืชได้


  การขาดโปแตสเซียม อาจทำให้เกิดการตายเฉพาะส่วน หรือเกิดการเหลืองระหว่างเส้นใบ (interveinal chlorosis) โพแตสเซียมสามารถละลายน้ำได้ดี จึงทำให้อาจโดยชะล้างออกไปจากดินโดยเฉพาะพื้นที่ลักษณะเป็นหินหรือทราย
  ไนโตรเจน

  ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโปรตีนทุกชนิด

  การขาดไนโตรเจน ส่วนใหญ่แล้วจะแสดงออกมาโดยการชะงักการเติบโตของพืช การเติบโตช้า หรือว่าแสดงอาการใบเหลือง (chlorosis). ทั่วไปแล้ว ไนโตรเจนจะถูกดูดซึมเข้าทางดินในรูปของไนเตรต(NO-3)
  กำมะถัน

  กำมะถันเป็นส่วนประกอบโครงสร้างของกรดอะมิโนและไวตามีนหลายชนิด และจำเป็นในการกระบวนการสร้างคลอโรพลาสต์.
  แคลเซียม

  แคลเซียมทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสารอาหารต่างๆเข้าสู่พืช และยังทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของเอนไซม์พืชหลายชนิด

  การขาดแคลเซียม มีผลทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต  แมกนีเซียม

  แมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของคลอโรฟิลล์ และก็มีความสำคัญในกระบวนการสร้างATPโดยทำหน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์ (enzyme cofactor).
  การขาดแมกนีเซียม อาจทำให้เกิดอาการเหลืองระหว่างเส้นใบ (interveinal chlorosis).  ซิลิคอน

  ซิลิคอนจะถูกเก็บไว้ที่ผนังเซลล์ของพืช และจะช่วยทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงและยืดหยุ่น

  การสังเกตพืชจากสารอาหารที่จำเป็  ไนโตรเจน= N

  ส่วนประกอบของ โปรตีนและกรดอะมิโน

  ขาด
  ใบเหลือง โดยเฉพาะใบแก่; การเติบโตของพืชชะงักงัน; ผลเติบโตไม่ดี

  เกิน
  ใบเขียวเข้ม แต่อาจเสี่ยงกับอาการโคนต้นงอ (lodging) หรืออ่อนแอต่อภาวะแล้ง โรคพืช และแมลง; พืชอาจไม่ค่อยให้ผล

  ปริมาณในพืช = 100
  ฟอสฟอรัส = P

  ส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิกและATP

  ขาด
  ใบอาจเป็นสีม่วง; การเติบโตของพืชชะงักวันหรือช้า

  เกิน
  พืชที่ได้รับฟอสฟอรัสในปริมาณมากเกินไป อาจเกิดอาการขาดจุลสารอาหาร เช่น เหล็ก หรือ สังกะสี

  ปริมาณในพืช = 6


  โปแตสเซียม= K
  ทำหน้าที่เป็น catalyst, ion transport
  ขาด
  ใบแก่จะเหลืองโดยเริ่มจากขอบใบก่อนแล้วใบจะตาย; ผลเติบโตไม่ปกติ
  เกิน
  พืชที่ได้รับโปแตสเซียมในปริมาณมากเกินไป อาจเกิดอาการขาดแมกนีเซียม หรืออาจขาดแคลเซียมด้วย
  ปริมาณในพืช = 25  แคลเซียม= Ca

  ส่วนประกอบของผนังเซลล์

  ขาด
  พืชเติบโตช้าลง และหน่อใหม่ตาย; ผลเติบโตไม่ดี

  เกิน
  พืชที่ได้รับแคลเซียมในปริมาณมากเกินไป อาจเกิดอาการขาดแมกนีเซียมหรือ
  ปริมาณในพืช = 12.5
  แมกนีเซียม= Mg

  ส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์

  ขาด
  จะเกิดอาการเหลืองที่ใบแก่ก่อนโดยจะเหลืองระหว่างเส้นใบ ต่อมาอาการจะลามไปที่ใบอ่อนด้วย; ผลเติบโตไม่ดีและออกน้อย

  เกิน
  ปริมาณแมกนีเซียมที่ไม่สมดุลกับปริมาณโปแตสเซียมและแคลเซียมและทำให้พืชเติบโตช้า

  ปริมาณในพืช = 8
  กำมะถัน= S

  ส่วนประกอบของกรดอะมิโน

  ขาด
  จะเกิดอาการเหลืองที่ใบอ่อนก่อนแล้วจะกระจายไปทั่วทั้งต้น; อาการจะคล้ายกับการขาดไนโตรเจน แต่จะเกิดกับส่วนที่เติบโตใหม่ก่อน

  เกิน
  ใบร่วงก่อนเวลา


  ปริมาณในพืช = 0.2
  เหล็ก = Fe

  ทำหน้าที่ในการสร้างคลอโรฟิลล์

  ขาด
  อาการเกิดจุดเหลืองหรือขาวตามเส้นใบของใบอ่อน

  เกิน
  ใบเป็นสีน้ำตาล หรือ เป็นจุดสีน้ำตาลขึ้น

  ปริมาณในพืช = 0.2
  โบรอน= B

  ส่วนประกอบของผนังเซลล์

  ขาด
  ยอดตาย; ใบผิดรูปร่างและมีรอยสีด่าง

  เกิน
  ปลายใบจะเหลืองและอาจมีอาการตายเฉพาะส่วนตามมา; ใบไหม้และร่วง

  ปริมาณในพืช = 0.2
  แมงกานีส=Mn

  ทำหน้าที่กระตุ้นเอนไซม์

  ขาด
  ใบแก่จะมีวงด่างสีเหลืองหรือขาวขึ้น และ อาจมีจุดสีน้ำตาลขึ้นอยู่ในวงด่างด้วย

  เกิน
  ใบอ่อนจะเหลืองระหว่างเส้นใบ; ใบจะมีขนาดเล็กกว่าปกติ

  ปริมาณในพืช = 0.1
  สังกะสี=Zn

  ทำหน้าที่กระตุ้นเอนไซม์

  ขาด
  อาการเหลืองระหว่างเส้นใบในใบอ่อน; ใบมีขนาดเล็กกว่าปกติ

  เกิน
  พืชที่ได้รับสังกะสีในปริมาณมากเกินไป อาจเกิดอาการเหล็กได้

  ปริมาณในพืช = 0.03
  หมายเหตุ

  ปริมาณในพืช แสดงเป็น เปอร์เซนต์เปรียบเทียบกับปริมาณไนโตรเจนในพืชที่ปรากฏในบางแห้ง และ ปริมาณสารอาหารในพืช อาจเปลี่ยนแปลงตามชนิดของพืช


  …………………………………………………….
 2. #2
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สัญลักษณ์ของ sert1964
  วันที่สมัคร
  Nov 2007
  กระทู้
  338
  .........................
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sert1964; 04-08-2011 at 14:24.

 3. #3
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197
  ขั้นตอนการทดสอบดิน แบบชาวบ้าน เพราะกระดาษลิสมัสคงไม่มีนะคะ


  จากการทดลอง

  นำปูนขาว มาใส่ใน น้ำส้มสายชู ชนิด 5%

  พบว่า มีฟองเดือดขึ้นมา  แสดงว่า

  ปูนขาว มีคุณสมบัติของความเป็นด่าง
  ส่วนน้ำส้ม มีความเป็นกรด

  เมื่อทำปฏิกริยากัน เกิดฟอง  เลยนำข้อคิดนี้มาทดลองกับดิน

  โดยนำดินที่เก็บตัวอย่างมาแต่ละที่ มาใส่ลงในน้ำส้มสายชู ชนิด 5 %


  พบว่า

  ลักษณะของดินแต่ละที่ จะทำปฏิกริยากับน้ำส้มสายชูไม่เหมือนกัน


  สรุปว่า

  ดินที่นำมาใส่น้ำส้มสายชู แล้วไม่เป็นฟอง

  เป็นดินที่อยู่ในเขตพื้นที่อุดมสมบูรณ์ นั่นเอง

  .........................

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •