(> เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน <)
เสน่ห์ เพชรบูรณ์ ขับร้อง
เล่นแบบปุ่มหญ่ายๆไป ก็แล้วกัน

(> เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน <) เอา..นำหน้าอีกเพลงก็แล้วกัน(> เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน <) เอา..นำหน้าอีกเพลงก็แล้วกัน(> เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน <) เอา..นำหน้าอีกเพลงก็แล้วกัน

[GAME]http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/19bdd9763bbb6068.swf[/GAME]