ทะเลใจฉันไม่เคยหลับ
ไม่เคยลับจากหัวใจขอบฟ้า
คลื่นยังกระทบฝั่งทุกเวลา
เหมือนใจฉันรักเธอตลอดกาลทะเลไม่เคยหลับ - ดิอิมพอสซิเบิ้ล


[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/22943630/6bdae3b6[/4SHARED]


ทะเลไม่เคยหลับ - ดิอิมพอสซิเบิ้ล


ทะเลไม่เคยหลับ - ดิอิมพอสซิเบิ้ล