แม่จ๋าหนูรักแม่
เวลาลูกแย่แม่คอยปลอบใจ
เวลาลูกเจ็บแม่คอยห่วงใย
ลูกเป็นอย่างไรแม่ก็รักเอยแม่จ๋า - คีรีบูน


[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/324524841/e3154e15[/4SHARED]

แม่จ๋า - คีรีบูนแม่จ๋า - คีรีบูน