ค่าน้ำนมหนึ่งหยดของแม่
มีคุณแท้ไม่อาจเทียมได้
น้ำนมที่กลั่นมาจากหัวใจ
เลี้ยงลูกให้เติบใหญ่ขี้นมาค่าน้ำนม - กุ้ง กิตติคุณ เชียรสงค์[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/110815203/73546af6[/4SHARED]

ค่าน้ำนม - กุ้ง กิตติคุณ เชียรสงค์ค่าน้ำนม - กุ้ง กิตติคุณ เชียรสงค์