กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: ย้อนรอยอดีต สงครามเวียดนาม 2 – การส่งไทยร่วมสงครามเวียตนาม

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197

  ย้อนรอยอดีต สงครามเวียดนาม 2 – การส่งไทยร่วมสงครามเวียตนาม


  ย้อนรอยอดีต สงครามเวียดนาม 2 – การส่งไทยร่วมสงครามเวียตนาม

  ตอน การส่งไทยร่วมสงครามเวียตนาม  [wma]http://vihokratree.webs.com/Lanongpaiviednam%20Vipod.wma[/wma]

  ลาน้องไปเวียตนาม – ไวพจน์ เพชรสุพรรณ  [wma]http://vihokratree.webs.com/The%20Brothers%20Four%20-%20Try%20to%20Remember.wma[/wma]

  The Brothers Four - Try to Remember เพลงดังสมัย 1961 สมัยสงครามเวียตนาม  ย้อนรอยอดีต สงครามเวียดนาม 2 – การส่งไทยร่วมสงครามเวียตนาม

  ความเดิม


  หลังจากจีนคอมมิวนิสต์ได้ขับไล่จีนคณะชาติไปยังเกาะไต้หวัน
  แล้วก็ได้เข้ามาช่วยขบวนการเวียดมินห์ เพื่อขับไล่ฝรั่งเศส


  ต่อมาเมื่อเวียดมินห์ยึดเดียนเบียนฟูได้ ฝรั่งเศสกับเวียดนามก็ได้ทำสัญญาสงบศึกที่กรุงเจนีวา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ เรียกว่า อนุสัญญาเจนีวา


  มีสาระสำคัญคือ ให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วน คือ เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้


  โดยใช้เส้นรุ้งที่ ๑๗ เหนือ ซึ่งผ่านเมืองกวางตรี ตามแนวแม่น้ำเบนไฮ เป็นเส้นแบ่งเขตแดน และให้เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเคยรวมเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๘ แยกออกเป็นรัฐอิสระ พ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส


  พื้นที่บริเวณเส้นรุ้ง ๑๗ องศาเหนือ มีเขตแดนปลอดทหารด้านละไม่เกิน ๕ กิโลเมตร ในการนี้สหรัฐอเมริกา และเวียดนามใต้ไม่ได้ร่วมลงนามด้วย


  เวียดนามเหนือมีนโยบายที่รวม เวียดนามเข้าด้วยกัน และปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ โดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ โดยไม่มีการเลือกตั้งใด ๆ แต่มีการแต่งตั้งโฮจิมินห์ขึ้นเป็นประธานาธิบดี


  ทางด้านเวียดนามใต้ ยังคงตกอยู่ใต้อิทธิพลของฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสได้เชิญจักรพรรดิเบาได๋ ขึ้นเป็นประมุขปกครองประเทศ ต่อมากลุ่มผู้รักชาติ เวียดนามใต้ได้ขับไล่ฝรั่งเศสออกจากเวียดนาม


  จักรพรรดิเบาได๋ ได้แต่งตั้งนายโงดินห์เดียม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ และได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี หลังจากที่จักรพรรดิ์เบาได๋ สละราชสมบัติอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ.๒๔๙๘


  หลังจากนั้นก็มีการวุ่นวายแย่งชิงอำนาจกัน ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้มีคณะทหารเข้ายึดอำนาจการปกครอง ได้ประกาศนโยบายที่จะกวาดล้างคอมมิวนิสต์ โดยที่สหรัฐฯ ให้การรับรอง ต่อมาทางเวียดนามเหนือ ได้เปิดฉากทำสงครามกองโจรกับเวียดนามใต้
  ………………………….............
  การร่วมรบทั้งสองฝ่าย
  ย้อนรอยอดีต สงครามเวียดนาม 2 – การส่งไทยร่วมสงครามเวียตนาม

  ฝ่ายโลกเสรี – ฝ่ายคอมมิวนิสต์


  หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.๒๔๘๘ โลกได้ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ค่าย คือ


  1 ค่ายคอมมิวนิสต์ มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ
  2 ค่ายเสรีประชาธิปไตย มีสหรัฐฯ เป็นผู้นำ  ค่ายคอมมิวนิสต์ มีนโยบายรุกราน และต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ของประเทศต่าง ๆ ในโลก ให้เป็นแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์


  สหรัฐฯ จึงได้เสนอแผนการมาร์แชล (Marshall Plan) เพื่อบูรณะฟื้นฟูประเทศในยุโรปตะวันตก จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ และตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO) สำหรับช่วยเหลือในทางทหารในเอเชียฝ่ายคอมมิวนิสต์ขยายอิทธิพลด้วยการส่งจารชน และผู้ก่อการร้ายเข้าไปบ่อนทำลายบรรดาประเทศในทวีปเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย เกาหลี ศรีลังกา พม่า กัมพูชา ลาว และไทย เพื่อเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ และเข้ายึดครองประเทศเหล่านั้นตามอุดมการณ์ครองโลกของคอมมิวนิสต์


  สหรัฐฯ ตระหนักดีว่า หากอินโดจีนแพ้สงคราม และตกเป็นของคอมมิวนิสต์แล้ว จะนำไปสู่การสูญเสียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ตามทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) จึงได้ทุ่มเทความช่วยเหลือแก่ เวียดนามใต้ สหรัฐฯจึงเป็นผู้นำในการต่อต้านเวียดนามเหนือ นับตั้งแต่ฝรั่งเศสต่อสู้กับเวียดนามเหนือ เมื่อฝรั่งเศสแพ้ สหรัฐฯ จึงเข้าไปช่วยเหลือเวียดนามใต้


  ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ เวียดนามใต้ตกอยู่ในจุดล่อแหลมที่สุด สหรัฐฯ จึงตกลงใจส่งกำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการในเวียดนามใต้ พร้อมกับกำลังของฝ่ายโลกเสรีอีก ๗ ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สเปน ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และไทย การจัดรูปแบบของการรบเป็นในแบบสงครามจำกัด มุ่งให้เป็นการรบของ เวียดนามทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

  เหตุผลของการร่วมรบในสมรภูมิเวียดนามของไทย  การที่ทางกองทัพไทยได้ส่งทหารไทยไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม มีเหตุผลดังนี้


  ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ ประธานาธิบดี ตรันวันมินห์ แห่งเวียดนามใต้ ได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย โดยขอให้ฝึกหัดนักบินของกองทัพอากาศเวียดนามใต้ ที่ส่งเข้ามาฝึกในประเทศไทย


  ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ รัฐบาลเวียดนามใต้ได้ขอความช่วยเหลือทางทหารจากไทยเพิ่มเติม โดยขอให้จัดส่งเรือไปช่วยปฏิบัติการลำเลียง และเฝ้าตรวจบริเวณชายฝั่ง ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลให้แก่ เวียดนามใต้ และในปีเดียวกัน ก็ได้ขอกำลังจากกองทัพบกไทย เพื่อช่วยยับยั้งการคุกคามของเวียดนามเหนือ
  รัฐบาลไทยได้พิจารณาเห็นว่า รัฐบาลเวียดนามใต้ ได้รับการยอมรับจากสมัชชา แห่งสหประชาชาติแล้วว่า เป็นรัฐบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง ประเทศไทยจึงควรให้ความร่วมมือเพื่อป้องกัน และยับยั้งการรุกรานครั้งนี้ เพื่อผดุงและรักษาไว้ซึ่งสันติสุขของประชาชาติผู้รักสงบในภูมิภาคนี้ จึงรับหลักการให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ เวียดนามใต้ โดยให้กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบดำเนินการ กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาสนับสนุนตามลำดับดังนี้  ขั้นต้น ให้กองทัพอากาศทำการฝึกนักบินไอพ่นให้กับทหารอากาศเวียดนามใต้ ซึ่งเข้ามารับการฝึกในประเทศไทย ตั้งแต่กันยายน ๒๕๐๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ รวม ๗ รุ่น ๆ ละ ๔ คน รวม ๒๘ คน


  ขั้นที่สอง ให้กองทัพอากาศส่งหน่วยบิน ประกอบด้วยนักบินเครื่องบินลำเลียง ๑๐ คน ช่างอากาศ ๖ คน ไปสนับสนุนกองทัพอากาศ เวียดนามใต้ ทำการบินลำเลียงด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบ C - ๔๗ เมื่อกันยายน ๒๕๐๗ เรียกนามรหัสหน่วยนี้ว่า หน่วยบินวิคตอรี (Victory Wing Unit)  ขั้นที่สาม จัดตั้งกองบังคับการหน่วยช่วยเหลือทางทหารในสาธารณรัฐเวียดนามขึ้นในกรุงไซ่ง่อน เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๐๘ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยบินวิคตอรี ร่วมกับฝูงบินลำเลียงที่ ๔๑๕ เวียดนามใต้


  ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ รัฐบาลเวียดนามใต้ขอร้องรัฐบาลไทย ให้ช่วยเหลือทางกำลังทหารเรือ ฝ่ายไทยจึงได้ส่งเรือจากกองทัพเรือไปช่วย


  โดยได้ส่งเรือหลวงพงัน ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ และเรือ ต.๑๒ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งไปร่วมปฏิบัติการใน เวียดนามใต้ โดยขึ้นสมทบกับหน่วยบริการทางทะเล ทางทหารสหรัฐฯ ประจำกรุงไซ่ง่อน และกองเรือเฉพาะกิจที่ ๑๑๕ ตามลำดับ เรียกนามรหัสว่า ซีฮอร์ส (Sea Horse Task Element)


  จากนั้น รัฐบาลเวียดนามใต้ได้ขอความช่วยเหลือทางทหารจากไทยเพิ่มเติมอีก


  ดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงกลาโหม จัดกำลังรบภาคพื้นดินในอัตรากรมทหารอาสาสมัคร ไปปฏิบัติการใน เวียดนามใต้ ภายหลังได้รับนามรหัสว่า จงอางศึก (Queen's Cobra Unit)


  จงอางศึก (Queen's Cobra Unit)


  นับเป็นกองกำลังหน่วยแรกของกองทัพบกที่ปฏิบัติการรบในสงครามเวียดนาม ต่อมาเมื่อพฤษภาคม ๒๕๑๐ ก็ได้เพิ่มกำลังจากขนาดกรมเป็นกองพลในชื่อเดิม คือ กองพลทหารอาสาสมัคร จากนั้นก็ได้ปรับปรุงกองบังคับการหน่วยช่วยเหลือทางทหาร ในสาธารณรัฐเวียดนาม เป็นกองบัญชาการกองกำลังทหารไทย ในสาธารณรัฐ เวียดนาม คำย่อว่า บก.กกล. ไทย/วน. เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการทหารสูงสุด

  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=E1nBeH0a1gY
  สงครามคือบาป สันติภาพคือบุญ

  ........................................


 2. #2
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ชัย หมอแคน
  วันที่สมัคร
  Jan 2010
  ที่อยู่
  มณฑลอานสี
  กระทู้
  419
  บล็อก
  3
  สงครามไม่มีอะไรเหลือให้ นอกจากความสูญเสีย ไม่รู้อีกกี่วัน กี่เดือน กี่ปี สิ่งเหล่านั้นจะได้รับการเยียวยา ...
  พอดี จำได้ว่าตอนเรียนมีอาจารย์นำเพลงนี้มาเปิด เป็นเพลงที่มีเนื้อหาดีมากๆเกี่ยวกับบาดแผลของสงครามเวียดนาม เลยซอกหามานำเสนอสู่ อ.เล็กและพี่น้องบ้านเฮาฟัง ครับ

  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=hCCy6fYrl4g
  How many roads must a man walk down
  Before you call him a man?

  บนเส้นทางชีวิตของบุรุษหนึ่ง...จำต้องผจญกับหนทางอันยาวไกลอีกเพียงไร กว่ามันจะค้นพบความเป็นมนุษย์ที่แท้
  how many seas must a white dove sail
  Before she sleeps in the sand
  ?
  แล...พิราบขาวตัวหนึ่ง...มันจำต้องโบยบินฝ่ามหันตภัยแห่งห้วงมหานทีอีกนานเพียงไร กว่ามันจะได้หลับอย่างปลอดภัยบนผืนฝั่งปฐพี
  how many times must the cannon balls fly
  Before they're forever banned?

  แล...กระสุนปืนใหญ่จำต้องทะยานสู่การคร่าชีวีอีกกี่ครา ...กว่าปวงประชาทั่วหล้าจึงจะพร้องใจกันประกาศว่า...ให้หยุดมันเสียเถิด...ให้หยุดมันไปตลอดกาล
  The answer, my friend, is blowin' in the wind,
  The answer is blowin' in the wind.

  สหายเอ๋ย...มีเพียงคำตอบ...ที่ปลิวสลายไปกับสลายลม
  คำตอบคือ สลายไปกับสายลม


  How many years can a mountain exist
  Before it's washed to the sea?

  ขุนเขาหนึ่ง...จักคงอยู่ได้นานเพียงไรหนอ...กว่ามันจะถูกพลังแห่งสายธาร...เซาะกร่อนมันสู่ห้วงมหานที
  how many years can some people exist
  Before they're allowed to be free?

  แล...ปวงประชาจักต้องระทมทุกข์ยากอีกนานพียงไร...กว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับการปลดปล่อยจากกองทุกข์นี้
  how many times can a man turn his head,
  Pretending he just doesn't see?

  แล...อีกกี่ครากันละ..ที่บุรุษหนึ่งยังคงได้แต่ส่ายหน้า...แล้วเพียงแก้ต่างว่า...ตนไม่รู้ ตนไม่เห็น
  The answer, my friend, is blowin' in the wind,
  The answer is blowin' in the wind.

  สหายเอ๋ย...มีเพียงคำตอบ...ที่ปลิวสลายไปกับสลายลม
  คำตอบคือ สลายไปกับสายลม

  How many times must a man look up
  Before he can see the sky?

  กี่ครั้ง กี่ครา ที่บุรุษหนึ่งจะมีโอกาสได้เพียรพิจารณา...จนเห็นความจริงแห่งฟ้า
  how many ears must one man have
  Before he can hear people cry?

  แล... บุรุษหนึ่งจำต้องมีอีกกี่โสตสัมผัส...กว่ามันจะได้ยินเสียงร่ำไห้แห่งความระทม
  how many deaths will it take till he knows
  That too many people have died?

  แล..อีกกี่ศพกัน...กว่าบุรุษหนึ่งจะเพียรรู้ว่า...ผู้คนต่างได้ล้มตายไปมาก...เหลือเกิน
  The answer, my friend, is blowin' in the wind,
  The answer is blowin' in the wind.

  สหายเอ๋ย...มีเพียงคำตอบ...ที่ปลิวสลายไปกับสลายลม
  คำตอบ (คงเป็นอย่างที่คาดหมาย) คือ เงียบ...หายจ้อยไปเลย

  ขอบคุณyoutubeและ http://larndham.org
  รวมทั้งhttp://www.baanmaha.com หลายๆจ้า...

 3. #3
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197
  ขอบคุณมากนะคะ

  ฟังเพลงเพราะ แต่ใจเศร้ามากจังเลยคะ


  .....................  ในคืนหนาวร้าว ขื่นขมตรม
  เหน็บหนาวขม ไฟสงครามกระหน่ำ
  ไม่อาจหลับตาได้ ไม่อาจแม้จะฝัน
  เพียงเสี้ยววินาทีนั่น ความฝันคือความตาย


  เสียงลมหายใจ รินรินเพื่อนร่วมทาง
  ดับดับอ้างว้าง หลับตาเลือดไหล
  เพื่อนเอยพักบ้าง หลับให้สบาย
  เราสหายคงเดียวดาย ว้างว้างน้ำตาริน


  บ้านเราคงมี ดวงดาวเป็นเพื่อน
  หลับนิทราสุข ยุพินขวัญพี่
  ชาติชายทหาร ชายชาญคนนี้
  ได้แต่กล่อมฤดี ขวัญตาด้วยคะนึง


  กอดเนื้อทองอยู่ ในฝันฟากฟ้าไกล
  มิอาจหลับไหล หลับตาลงได้
  ห่ากระสุนกระหน่ำ รอบรอบกาย
  ไม่รู้วันไม่รู้วาย จะสู่เสรี
  .....................
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 17-08-2011 at 17:36.

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •