โปรดเถิดโปรดฟังฉันก่อน
อย่าพึ่งตัดรอนรักฉันเลย
ลองรักฉันก่อนเมินเฉย
อย่าละเลยฉันได้โปรดโปรดฟังฉัน - ผุสชา โทณะวณิก


[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/73988943/4aa80c26[/4SHARED]


โปรดฟังฉัน - ผุสชา โทณะวณิกโปรดฟังฉัน - ผุสชา โทณะวณิก